Podręczniki do czwartej klasy

Wielkimi krokami zbliża się nowy rok szkolny, a więc i nowe książki. W czwartej klasie nauczanie początkowe zostaje zastąpione przez osobne przedmioty, takie jak polski czy matematyka. Aby dziecko uczyło się jak najlepiej, wiedza powinna być mu przekazana w sposób jasny, przejrzysty, dostosowany do jego wieku. Podręczniki do klasy 4. spełniają swoje zadanie, pełne są ciekawych informacji uzupełnionych kolorowymi obrazkami. Ich zadaniem jest nie tylko nauczyć, ale także nie znudzić uczniów. O czym będą się uczyć czwartoklasiści w nowym roku szkolnym?

Podręczniki do matematyki

Matematyka w szkole dla niektórych jest udręką, a dla innych przyjemnością. Wiele dzieci ma problemy z jej zrozumieniem, jednak tajniki królowej nauk musi zgłębić każdy uczeń. Zadanie ułatwią podręczniki, które pokazują jak uporać się z problematycznymi wzorami i zadaniami. W klasie czwartej uzupełnieniem podręcznika jest bardzo często zeszyt ćwiczeń oraz zbiór zadań, który na bieżąco sprawdza wiedzę i pozwala trenować nowo zdobyte umiejętności.

Podręczniki do języka polskiego

Pielęgnowanie naszego języka ojczystego jest również bardzo ważnym zadaniem szkoły podstawowej. Podręczniki do klasy 4. uczą czytania ze zrozumieniem, kreatywnego myślenia i zachęcają do czytania lektur szkolnych. Uzupełnione zostają zeszytami ćwiczeń, które rozwijają umiejętności stylistyczne i gramatyczne, a zbiory dyktand uczą zasad ortografii.

Podręczniki do informatyki

W dzisiejszych czasach mnóstwo dzieci już od małego ma styczność z nowinkami technologicznymi i potrafi się dobrze posługiwać smartfonem czy komputerem. Podręczniki do informatyki uzupełnią wiedzę uczniów klasy czwartej o przydatne umiejętności posługiwania się edytorami tekstu czy programami graficznymi.

Podręczniki do historii i społeczeństwa

Z bogato ilustrowanych podręczników uczniowie szkoły podstawowej poznają historię świata od starożytności. Dzieci mogą posługiwać się mapami, obrazkami i wykonywać ćwiczenia sprawdzające zdobytą wiedzę. Przedstawiona w taki sposób historia nigdy nie będzie nudna!

Podręczniki do muzyki i plastyki

Muzyka i plastyka to z pewnością najbardziej lubiane przedmioty w szkole. Pozwalają się rozwijać twórczo i wspierają kreatywność. Z podręcznika do muzyki dzieci zdobędą informacje o dźwiękach, instrumentach, a także nauczą się nowych piosenek. Każda lekcja muzyki to okazja do grania i śpiewania.

Podręcznik do plastyki poruszy zagadnienia z dziedziny sztuki, takie jak np. pojęcie barwy, kreski czy faktury. Opowie o dziełach sztuki, słynnych malarzach czy rzeźbiarzach. Pozwoli dzieciom poznać techniki artystyczne i wypróbować je w praktyce na lekcjach.