“Słowa na czasie” – kompletny podręcznik

Słowa na czasie, to podręcznik języka polskiego, stworzony dla uczniów pierwszej klasy gimnazjum. Zawiera treści literacko-kulturowe i językowe. Ta pozycja, jest kompletnym kursem z tego przedmiotu oraz w pełni pozwala na kształcenie umiejętności, które wymagane są przez nową podstawę programową. Są to trzy części podręczników, opracowane przez H. Wilgę, M. Chmiel, P. Doroszewskiego, A. Grabarczyk oraz Z. Pomirską. Podręcznik, pomaga kształcić praktyczne umiejętności językowe. Treści, które zostały odpowiednio dobrane oraz różnorodne ćwiczenia, dają wskazówki, jak poprawnie konstruować wypowiedzi ustne i pisemne, znajdując się w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

Dlaczego akurat “Słowa na czasie”?

  • podręcznik pomaga uczniom zrozumieć sens oraz istotę poznawanych przez nich dzieł, a wszystko dzięki chronologicznemu układowi treści (porządkowanie myślenia o literaturze i kulturze),
  • jest inspiracją do rozmów na temat zagadnień, które są ponadczasowe, poprzez atrakcyjne i różnorodne utwory literackie,
  • uczniowie zachęceni są do prób twórczych, z racji umieszczenia w podręczniku wytycznych, które dotyczą tworzenia określonych form wypowiedzi,
  • polecenia, które zostały zestawione z utworami oraz dodane do tego informacje, ułatwiają analizę i interpretację każdego z utworów zamieszczonego w podręczniku,
  • umożliwia uczniom rozwój kompetencji językowych, gdyż wyjaśnia on teoretycznie dane zagadnienia i ich znaczenie oraz pozwala użyć ich w praktyce dzięki ćwiczeniom i zadaniom,
  • zawiera rożne formy przekazywania treści, uwzględniając formy poznawcze posiadane przez gimnazjalistów,
  • rozwija w uczniu umiejętności odbioru danej tematyki,
  • zapewnia kompletną oprawę dydaktyczną.

Zgodność z programem

W treściach, jakie zawiera podręcznik, ujęto odpowiedni zakres zagadnień i pojęć. Uwzględnia on, teksty literackie, które uznawane są za obowiązkowe, jak i te wybrane prze autorów podręcznika, ponadprogramowe. Utwory, w pewnym sensie, dopasowane są do uczniów i ich zainteresowań i prawdopodobnej łatwości w przyswojeniu. Przez to, lekcje takie będą nie tylko pouczające, ale też interesujące dla ucznia. Całość, opracowana jest zgodnie z nową podstawą programową, podręcznik skonstruowany został z zachowaniem cechy wieloletności. Poszczególne działy i zagadnienia w utworze, są ułożone chronologicznie, aby ułatwić uczniowi umiejscowienie danych pozycji w czasie. Podręcznik, skonstruowany jest rzetelnie i poprawnie pod kątem dydaktycznym i merytorycznym. W “Słowa na czasie”, umieszczono blokowy układ treści, tak aby uczeń stopniowo zapoznawał się z materiałem, odniesieniami oraz mógł dostrzec ciągłość w literaturze i sztuce. Każdy z działów, zakończony jest tzw. kształceniem językowym, aby pomóc uczniowi nabyć swobodę komunikacyjną i utrwalić treści.